De wegloze beoefening.

JK-Yoga is een uitnodiging om het niet te lokaliseren besef van tegenwoordig-zijn (die onze ware natuur is) te herkennen. Tegenwoordig-zijn, maakt zichzelf kenbaar in het ‘huidige beleven’ dat ook wel het NU genoemd wordt. Tijdens de lessen, verwijs ik bij voortduren naar het moeiteloze aspect van het besef tegenwoordig te zijn. De rechtstreekse sensaties van voelen, horen, kijken, denken en dergelijke bevinden zich onvermijdelijk in dit ‘stille tijdloze besef’.  

In dit stille besef is nooit een vaste waarnemer te vinden, althans geen middelpunt van waaruit jij deze ervaringen zit te beloeren. Ook het denken wat er zoal ‘door je heen gaat’, wordt niet door een ‘iemand’ gezien. Binnen de wegloze beoefening van de JK-Yoga kan al heel snel ‘gezien’ worden, dat je spiritueel niet op weg bent naar een ‘iets’ dat je vrij, verlicht of gelukkig maakt. Ik attendeer je onophoudelijk op de zinloosheid van een dergelijk streven. Er is geen weg naar dit onmiddellijke wat IS. ‘Zien’ dat er geen weg is, is de bevrijding.  

De kunst van het baden in ruimte.

De Yogahoudingen zijn bij uitstek ook voor de ongeoefende toegankelijk. Ze worden heel langzaam uitgevoerd en daarbij verwijs ik voortdurend naar de vormeloosheid van iedere lichaamsensatie. Die lichaamsensatie, die wanneer helemaal verwelkomt samenvalt met een ruimtelijk voelen. Dit ruimtelijk voelen dient zich steeds duidelijker aan tijdens de beoefening. In deze wegloze beoefening raak je spelenderwijs vertrouwd - dus niet als doel - met een lichaam dat totaal ‘leeg’ en transparant voelt. Een ‘leeg’ lichaam biedt nauwelijks houvast aan het overbekende, hardnekkige en tegelijkertijd fictieve ik-standpunt.

JK-Yoga

Ruim 40 jaar geef ik Yogalessen. Na zoveel jaren van les geven is er een heel eigen manier van werken ontstaan die niet gemakkelijk is te omschrijven. Het ligt voor de hand dit te ervaren door simpelweg een les mee te maken.
Sinds enkele jaren heb ik mijn Yoga de JK-Yoga genoemd. De initialen van mijn leraar Jean Klein en bijkomstig die van mijn voornaam.

 

Iedere 1e zaterdag van de maand, leid ik om 15.30 uur een gespreksbijeenkomst (Satsang) waarin de vraag wie of wat ben ik nu werkelijk, centraal staat.
Voor de Satsang is er gelegenheid je in te schrijven voor een JK-Yogasessie. Deze sessie begint om 12.30 en eindigt om 14.45 uur.
075-6319210   0643030546 dit@jankeesvergouw.nl

 

 

terug